Paganismo

A última que me endeusou era panteísta…